Przydomowa oczyszczalnia ścieków 
HYDRO-TOP Watersystems

Ekonomicznie uzasadniona i ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego szamba
Przydomowa oczyszczalnia ścieków zapewnia unieszkodliwienie ścieków o charakterze socjalno-bytowym w ilości do 7,5 m3. Ścieki odprowadzane są do zbiornika gnilnego gdzie odbywają się procesy sedymentacji, flotacji i fermentacji. Podczyszczone ścieki przepływają przez filtr doczyszczający dalej do studzienki rozdzielczej. Zadaniem studzienki jest równomierne rozdzielenie oczyszczonych częściowo ścieków do rur rozsączających. Ścieki rozprowadzane są rurami perforowanymi i przesiąkają przez warstwę gruntu gdzie następują procesy biologicznego doczyszczenia.
Osadnik gnilny
Monolityczny zbiornik polietylenowy wyposażony w króćce i uszczelki ułatwiające montaż rur oraz właz rewizyjny z pokrywą i kosz filtrujący 
Studzienka rozdzielająca
Zbiornik polietylenowy wyposażony w otwory do podłączenia drenażu oraz właz z pokrywą
Drenaż rozsączający
Układ perforowanych rur zapewniający równomierne rozprowadzenie ścieków. Rury zakończone są kominami wentylacyjnymi 
 Absolutną szczelność zapewniają monolityczna konstrukcja zbiornika, kwasoodporność polietylenu i mechaniczna odporność na wrastanie wszelkiego rodzaju korzeni 
Żebrowa konstrukcja zapewnia stabilność i bezpieczne posadowienie pod powierzchnią gruntu 
Nadbudowy włazu umożliwiają posadowienie na różnej głębokości 
Zbiorniki przeznaczone są do magazynowania ścieków, wody i innych płynnych substancji chemicznych 


Dostępne są:

OCZYSZCZALNIA ATLANTIS 1000 (2-3 osoby) 

OCZYSZCZALNIA ATLANTIS 3000 (6-7 osób) 

OCZYSZCZALNIA ATLANTIS 2000 PAKIETY (4-5 osób) 

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków typu SBR 
 

Przez przydomową oczyszczalnię ścieków typu SBR należy rozumieć zbiornik wielokomorowy lub urządzenie wielozbiornikowe dla 4-20 RLM (RLM - Równoważna Liczba Mieszkańców).


                     małe przydomowe oczyszczalnie ścieków SBR jako nowe i jako element doposażenia. 

Obojętnie, czy jako nowe czy modernizacja już istniejącego rozwiązania – system solid-clAir SBR nadaje się do prawie każdego zastosowania. Pełnobiologiczne małe przydomowe oczyszczalnie ścieków można stosować wszędzie, pracują one niezawodnie, są ekologiczne i produkowane według najwyższych norm technologicznych. 


Proste, skuteczne, ekonomiczne
Oczyszczanie ścieków w urządzeniach solid-clAir opiera się na technologii SBR z napowietrzaniem membranowym. Procesy oczyszczania i przepompowywania odbywają się przy zastosowaniu zasilania sprężonym powietrzem przy pomocy sprężarki niskoszumowej. Dzięki temu w samym zbiorniku ze ściekami nie znajdują się elektropompy ani żadne rotujące czy ruchome elementy. Dla klienta oznacza to, że urządzenie nie zawiera zawodnych i awaryjnych komponentów, które mogły by prowadzić do zatrzymania pracy oczyszczalni.

SBR – przekonująco skuteczna technologia
Stała dobra skuteczność oczyszczenia jest podstawowym kryterium oceny małych oczyszczalni przydomowych. Obojętnie, czy wystąpią wahania temperatury, przeciążenie czy niedociążenie urządzenia lub zmienią się nawyki użytkownika - zagwarantowane musi być skuteczne działanie oczyszczalni. Technologia SBR solid-clAir gwarantuje tę skuteczność.
Połączenie mechanicznego podczyszczania i buforowa pojemność w pierwszym zbiorniku pozwalają na bezproblemowe przyjęcie i pokonanie obciążeń uderzeniowych. Napowietrzanie w drugiej komorze zaopatruje w tlen mikroorganizmy osadu czynnego, które skutecznie rozkładają zanieczyszczenia. 
Najwyższy stopień niezawodności
Wszelkie procesy oczyszczania i przepompowywania odbywają sie przy zastosowaniu podnośnika cieczy ze sprężonym powietrzem. Dzięki temu w ściekach nie znajdują się awaryjne elementy rotujące czy elektropompa. 
Nowoczesny produkt o najwyższych standardach jakościowych
Wykonanie z wysokogatunkowego PE-LLD w technologii formowania rotacyjnego zgodnie z normami EN ISO 9001 i 14001.
Elementy gotowe do połączenia
Szybkie i bezproblemowe uruchamianie urządzenia dzięki połączeniowemu przygotowaniu elementów. 
Łatwy montaż
Niewielka waga zbiornika pozwala na prace montażowe bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego.
Długi okres użytkowania i niezawodność
Zbiorniki PE wykonane są z jednego odlewu i są w 100% szczelne.
Posiada zezwolenie Niemieckiego Instytutu Budownictwa