Firma Grabowscy oferuje odwierty studni głębinowych

Studnie głębinowe są doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli domków jednorodzinnych i ogrodów.
Studnie mają przeciętnie 12-16 metrów głębokości, choć teoretycznie maksymalna głębokość studni głębinowej jest nieskończona to dla domów i rezydencji zwykle wierci się je na głębokość do 30 metrów. Zwykle wydajność studni głębinowej, jest wystarczająca dla zaopatrzenia w wodę domu. W odwiert studni głębinowej włożone są rury osłonowe razem z filtrem plastikowym. W rurach osłonowych umieszczana jest pompa głębinowa, której zadaniem jest dostarczanie wody do instalacji wodnej w domu. 

Studnie głębinowe wykonujemy zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. W naszej ofercie istnieje możliwość kompleksowej usługi wykonania studni z jednoczesnym jej uzbrojeniem, montażem dobranej do potrzeb inwestora i wydajności studni pompy głębinowej a także hydroforu, niezbędnego osprzętu oraz zabezpieczeń

Gdzie mozna wiercić studnie ?

Reguluje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział II rozdział 6 § 31.1

Każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) musi być wykonana w odległości co najmniej:

  7,5 m od od osi rowu przydrożnego
 5 m granicy działki a także studni wspólnej na granicy dwóch działek
 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od     szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo)
 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie
 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie